Sigurnost na moru - Uvod Ispis

Sigurnost na moru sigurno je najvažnija tema, pa joj zato posvećujemo posebno poglavlje. Na more izlazimo iz zadovoljstva i možda sportskih pobuda, ali nikada, nikada, ne smijemo ugroziti sigurnost posade. Zdravlje i životi posade i onih u našoj blizini prije su svega ostalog.

Sigurnost na moru obimna je materija vrlo raznolikih tema. Zato smo ovaj tečaj podijelili u više zasebnih cjelina:

 1. Komunikacije
 2. Problemi s takelažom
 3. Problemi s kormilom i upravljanjem
 4. Sigurnosna oprema
 5. Olujna jedra
 6. Održavanje jedara
 7. Održavanje motora
 8. Splav za spašavanje
 9. Ostala oprema
10. Požar
11. Prodori mora i potonuće
12. Čovjek u moru – MOB (Man Over Bord)
13. Zdravlje i medicina

Za nastavak molimo PRIJAVITE SE.

Ažurirano: Petak, 09 Prosinac 2011 20:27