Test za primjer - Izvadci testova za provjeru znanja

No Description

Primjer testa za provjeru znanja o proučenom gradivu. Ovaj se primjer sastoji od 12 pitanja. Da biste položili potrebno je točno odgovoriti na najmanje 10 pitanja, odnosno oko 83% građe. Stvarni testovi imaju 25 - 50 pitanja ovisno o lekciji.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 9+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+